Omsetningsgaranti

Omsetningsgarantien er en trygghet som gis til kundene våre med det formål å sikre at de får tilbakebetalt det fulle beløpet for kurset de betalte, så lenge de oppfyller alle kravene våre.

For å garantere dette, krever vi at kunden:

  1. Fullfører kurset
  2. Stifter et selskap gjennom vår partner eller på egenhånd
  3. Kjøper en varebil gjennom vår samarbeidspart forhandlere
  4. Benytter regnskapsfører vi samarbeider med
  5. Skaffe en godkjent arbeidsrute. Vi veileder deg gjennom prosessen med å skaffe arbeidsrute, samt må vi godkjenne arbeidsruten.

Dersom kunden oppfyller kravene våre og fortsatt ikke oppnår positive regnskapsmessige overskudd, har den full rett til å få tilbakebetalt kursprisen.

Ta kontakt med oss på epost for hendvendelser vedrørende garantien.